Zwroty i reklamacje

Fototapety, fotonaklejki, panele szklane, obrazy na płótnie, decoupage, ramki, plexi i pcv są produktami wykonywanymi na zamówienie Klienta. Klient określa parametry zamówienia: wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz opcje wykończenia. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest wg zlecenia Klienta.
Zamówiony przez Klienta produkt jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.
W przypadku zakupu gotowych produktów przysługuje możliwość zwrotu w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

 

1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym Klient otrzymał przesyłkę z zamówionym towarem.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice w wyglądzie towaru dostarczonego od oferowanego przez sprzedającego. Obraz oglądany na ekranie monitora może nieznacznie odbiegać kolorystycznie od obrazu wydrukowanego i wynika to z różnicy w sposobie prezentowania obrazu na danym monitorze. Takie odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

3. Klient jest zobowiązany w ciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z towarem zgłosić drogą mailową bądź pocztą reklamacje, dotyczącą uszkodzenia paczki lub towaru.

4. Wszystkie parametry towaru i jego zgodność z dokonanym zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki), należy sprawdzić przed jego zamontowaniem. W przypadku zauważenia jakichkolwiek niezgodności, należy to zgłosić przed dokonaniem montażu. W innym wypadku produkt w stanie nienaruszonym nie może zostać przesłany, co jest jednoznaczne z niemożliwością reklamacji wad, które powinny być zgłoszone przed montażem.

5. Klient, który zgłasza wadę towaru, jest zobowiązany na wezwanie Sklepu odesłać wadliwy towar, w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Sklep jest zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie 14 dni zakończyć proces reklamacyjny. Za jego zakończenie uznaje się określenie stanowiska, liczone od momentu dostarczenia towaru. Jeżeli Sprzedający nie wywiąże się z podanego terminu, uprawnia tym samym Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu pieniędzy za złożone zamówienie.

6. Szkody, które powstały skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montowania towaru, lub jego użytkowania, nie stanowią podstawy do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określają informacje podane przez producenta towaru.

7. Jeżeli dostarczona paczka posiada widoczne ślady uszkodzenia lub otwierania istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić kurierowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. Należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się z Sklepem. W innym przypadku reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu nie będą przyjmowane.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Facebook